SYMPTOMER

Årsager til ønske om konsultation.

  • Brystsmerter, specielt anstrengelsesudløst — mistanke om hjertekrampe (angina pektoris).
  • Tendens til åndenød og eventuel hævede ankler (ødemer).
  • Uro i brystet/hjertebanken – anfaldsvis (mistanke om hjerterytmeforstyrrelser).
  • Anfald af ”uforklarlig” svimmelhed eller kortvarige fjernhedstilfælde/besvimelser, hvor hjerterytmeforstyrrelser kan være en forklaring.
  • Blodtrykskontrol og eventuel behandling.
  • Vurdering af kolesterolstatus og behandlingsbehov?
  • Hjertetjek i almindelighed.
  • Udfærdigelse af speciallægeerklæring.
  • “Second opinion” vedrørende undersøgelses- og behandlingsstrategi hos patienter med mistænkt eller dokumenteret hjertesygdom.