PRISER

Vejledende

1.600 kr. Forundersøgelse/1.gangs-konsultation
800 kr. 2.gangs-konsultation
500 kr. Følgende konsultationer i uafsluttet forløb
 
500 kr. Hvile-elektrokardiogram ( EKG )
1.600 kr. Belastningstest ( arbejds-EKG )
1.600 kr. Ultralydundersøgelse af hjertet ( EKKO )
1.600 kr. Hjerterytmeregistrering ambulant ( R-test )
1.200 kr. Ultralydundersøgelse af perifere kar
250 kr. Lungefunktionsprøve, peak-flow
 

  • Alle patienter er velkomne i klinikken.
  • Klinikken har ingen overenskomst med den offentlige sygesikring.
  • Personer, som er tilmeldt gruppe 2 i den offentlige sygesikring, har krav på refusion efter gældende overenskomsttakster.
  • Sygeforsikringen "danmark" giver herudover sine medlemmer tilskud efter gældende takster.
  • Personer med dækkende sundhedssikring skal indhente godkendelse fra forsikringsselskabet forud for konsultation.